Sist endret: 3. mar. 2024

Avanserte førerassistansesystemer

Avanserte førerassistansesystemer (ADAS)-teknologier er utviklet for å hjelpe sjåfører med å betjene kjøretøyene sine sikrere og mer effektivt. EVKX.net gir deg detaljer om de forskjellige systemene i elbiler.

Flere typer avanserte førerassistansesystemer er tilgjengelige i moderne biler, og hver av dem fungerer forskjellig for å forbedre kjøreytelsen og sikkerheten.

De vanligste systemene er:

Nivå av autonom kjøring

Nivået på autonom kjøring, også kjent som autonominivået, refererer til graden av automatisering og kontroll et kjøretøy har over driften.

Mercedes EQS med nivå 3 autonom kjøring

Det er seks nivåer av autonomi definert av Society of Automotive Engineers (SAE) som beskriver de økende automatiseringsnivåene og det reduserende behovet for menneskelig innsats:

Nivå 0 - Ingen automatisering: Sjåføren er ansvarlig for alle aspekter ved kjøring, inkludert styring, bremsing og akselerasjon.

Nivå 1 - Førerassistanse: Kjøretøyet har et visst nivå av automatisering, for eksempel adaptiv cruisekontroll eller filskiftevarsling, men føreren er fortsatt ansvarlig for de fleste aspekter ved kjøringen.

Nivå 2 - Delvis automatisering: Kjøretøyet kan kontrollere både styring og akselerasjon/retardasjon under visse forhold, men føreren må være oppmerksom og klar til å ta kontroll når som helst.

Nivå 3 - Betinget automatisering: Kjøretøyet kan håndtere de fleste kjøreoppgaver under visse forhold, men føreren må fortsatt være forberedt på å ta kontroll når det er nødvendig.

Nivå 4 - Høy automatisering: Kjøretøyet kan operere autonomt under visse kjøreforhold og scenarier, for eksempel på motorveier eller anviste områder, men kan fortsatt kreve menneskelig inngripen.

Nivå 5 - Full automatisering: Kjøretøyet er helt autonomt og kan operere under alle kjøreforhold og scenarier uten menneskelig inngripen eller innblanding.

Det er viktig å merke seg at mange kjøretøy på markedet i dag faller inn i nivå 1-2 av autonomi, mens nivå 3-5 fortsatt er i utviklings- og testfasen. I tillegg kan selv kjøretøy med høyere nivåer av autonomi fortsatt kreve et visst nivå av menneskelig tilsyn og intervensjon i visse situasjoner.

Foreløpig er det kun Mercedes EQS som er godkjent på nivå 3 i enkelte markeder.

Mest solgte elbiler globalt

Nedenfor finner du de 10 mest solgte EV-modellene i verden. Klikk på navnet for full info.