Utstigningsvarsel

Utstigningsvarsel er en sikkerhetsfunksjon på moderne biler som er designet for å varsle sjåfører og passasjerer om potensielle farer når de gjør seg klare til å gå ut av kjøretøyet.

Denne funksjonen er spesielt relevant når bilen er parkert i et trafikkert område eller på siden av en trafikkert vei.

Utgangsvarslingssystemet bruker sensorer, kameraer eller radar for å oppdage tilstedeværelsen av andre kjøretøy, sykler eller fotgjengere i nærheten av bilen. Når en potensiell fare oppdages, gir systemet en advarsel til sjåføren eller passasjerene i form av et hørbart eller visuelt varsel.

Auditadvarsel Audi

Advarselen kan komme i form av en klokke, en vibrasjon eller en melding på bilens skjerm, som indikerer at det ikke er trygt å åpne døren. Systemet kan også aktivere varselblinkene for å advare andre sjåfører om den potensielle faren.

Utgangsvarsel ADAS-systemet kan fungere på forskjellige måter avhengig av den spesifikke bilmodellen og typen sensor som brukes. For eksempel bruker noen biler ultralydsensorer som er plassert i dørpanelene og kan oppdage tilstedeværelsen av andre kjøretøy eller gjenstander. Andre biler kan bruke kameraer eller radarsensorer som er montert bak på bilen og kan oppdage kjøretøyer eller fotgjengere som nærmer seg.

Utgangsvarsel ADAS er en nyttig sikkerhetsfunksjon som kan bidra til å forhindre ulykker og forbedre den generelle sikkerheten for sjåfører og passasjerer. Ved å gi et varsel før døren åpnes, kan det bidra til å forhindre kollisjoner med andre kjøretøy eller syklister, spesielt i byområder med stor trafikk og begrenset sikt.

Avkjøringsvarsel Mercedes

Mest solgte elbiler globalt

Nedenfor finner du de 10 mest solgte EV-modellene i verden. Klikk på navnet for full info.