Sist endret: 21. jan. 2024

Rear Cross Traffic Alert

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) er en sikkerhetsfunksjon i noen moderne biler som bruker sensorer for å oppdage kjøretøyer som nærmer seg fra siden når de rygger ut av en parkeringsplass eller innkjørsel.

Systemet varsler føreren med visuelle og/eller hørbare advarsler for å forhindre en kollisjon.

Rear Cross traffic varsling kan forhindre ulykker

Hvordan virker det?

Når kjøretøyet settes i revers, bruker RCTA-systemet sensorer som radar eller kameraer for å oppdage kjøretøyer som nærmer seg fra sidene.

Systemet analyserer deretter dataene som mottas fra sensorene og bestemmer avstanden og hastigheten til kjøretøyet som nærmer seg.

Hvis systemet oppdager et kjøretøy som nærmer seg innenfor et visst område, vil det varsle føreren med visuelle og/eller hørbare varsler.

Advarselen kan være i form av et ikon eller et blinkende lys på sidespeilene, eller et pip eller en ringelyd.

Rear Cross Traffic Alert - Mercedes Benz

Føreren kan da iverksette unnvikende tiltak for å forhindre en kollisjon.

RCTA er en nyttig sikkerhetsfunksjon som kan hjelpe sjåfører med å unngå ulykker, spesielt på travle parkeringsplasser eller trange gater. Det er imidlertid viktig å merke seg at RCTA ikke er en erstatning for sikker kjørepraksis og bør brukes sammen med andre trygge kjøreteknikker, som å sjekke blindsoner og bruke sidespeil.

Mest solgte elbiler globalt

Nedenfor finner du de 10 mest solgte EV-modellene i verden. Klikk på navnet for full info.