Sist endret: 21 jan. 2024

Autonom nödbromsning

Autonomous Emergency Braking (AEB) är en avancerad säkerhetsfunktion som finns i många moderna fordon som kan hjälpa till att förhindra eller mildra kollisioner genom att bromsa automatiskt om föraren inte reagerar på en förestående kollision.

AEB-system använder sensorer som kameror, radar och lidar för att upptäcka potentiella kollisioner med andra fordon, fotgängare eller hinder i fordonets väg. Anta att systemet avgör att en kollision är nära förestående och att föraren inte har vidtagit åtgärder för att undvika den. Om så är fallet kommer systemet automatiskt att bromsa för att antingen bromsa eller stoppa fordonet före kollisionen.

Det finns två huvudtyper av AEB-system:

Kollisionsvarning framåt (FCW) med autonom nödbroms: FCW använder sensorer för att upptäcka avståndet och hastigheten för fordon eller hinder framför och ger en visuell eller hörbar varning till föraren om en potentiell kollision upptäcks. Om föraren inte reagerar kommer AEB-systemet att koppla in och bromsa för att förhindra eller minska svårighetsgraden av en kollision. Läs mer om FCW här

Illustration Forward Collision Warning med AEB Audi (Pre Sense)

Detektering av fotgängare med autonom nödbroms: Den här typen av AEB-system använder sensorer för att upptäcka fotgängare i fordonets väg och bromsar automatiskt om föraren inte vidtar åtgärder för att undvika en kollision.

Autonom nödbromsning kan bidra till att förbättra trafiksäkerheten genom att minska sannolikheten och svårighetsgraden av kollisioner. Det är dock viktigt att notera att AEB-system inte är ett substitut för medvetna och säkra körrutiner, och förare bör alltid vara fokuserade och alerta bakom ratten.

Europeiska unionen (EU) har implementerat regler för autonoma nödbromsar (AEB) på nya personbilar och lätta nyttofordon som en del av General Safety Regulation (GSR) (EU) 2019/2144. Regelverket kräver att alla nya fordon som säljs inom EU ska vara utrustade med ett AEB-system som standardutrustning.

EU-förordningen anger att AEB-systemet ska uppfylla följande krav:

  • Systemet måste kunna upptäcka fordon och fotgängare i fordonets väg och måste arbeta i hastigheter upp till minst 60 km/h (37 mph). – AEB-systemet ska ge en varning till föraren vid en förestående kollision.
  • Om föraren inte svarar på varningen måste AEB-systemet bromsa automatiskt för att förhindra eller mildra en kollision. – AEB-systemet ska kunna fungera under en mängd olika körförhållanden, till exempel i tätorter, på landsbygden och på motorvägar.
  • AEB-systemet måste utformas för att minimera risken för falsklarm eller oönskade bromshändelser.

EU-förordningen kräver också att tillverkare tillhandahåller en standarduppsättning prestandatester för att visa effektiviteten hos AEB-systemet.

Sammantaget syftar dessa krav till att förbättra säkerheten för fordon på europeiska vägar genom att minska sannolikheten för och svårighetsgraden av kollisioner, särskilt i situationer där föraren kanske inte kan reagera tillräckligt snabbt för att undvika en kollision.

EURO NCAP utför testning och utvärdering av dessa system

Nedan ser du Euro NCAP-testet av Tesla Model Y. Från 02:30 ser du olika AEB-tester.

Mest sålda elbilar globalt

Nedan hittar du de 10 mest sålda EV-modellerna i världen. Klicka på namnet för fullständig information.