Sist endret: 27. jan. 2024

Tovejsopladning

Tovejsopladning er en teknologi, der gør det muligt for elbiler ikke kun at modtage strøm fra nettet eller en ladestation, men også sende den tilbage til nettet eller et hjem. På denne måde kan elbiler fungere som backup strømkilder, netstabilisatorer eller vedvarende energiintegratorer.

I denne artikel vil vi forklare alt, hvad du behøver at vide om tovejsopladning til elbiler. Vi vil dække følgende emner:

  • Fordelene og udfordringerne ved to-vejs opladning
  • De forskellige typer to-vejs opladning: V2G, V2H og V2L
  • De forskellige typer af to-vejs opladere og stik
  • Installation og vedligeholdelse af to-vejs opladere
  • Omkostningerne og effektiviteten ved to-vejs opladning
  • De fremtidige tendenser og udviklinger inden for to-vejs opladning

I slutningen af ​​denne artikel vil du have en klar forståelse af, hvordan tovejsopladning fungerer, og hvordan det kan gavne dig som elbilejer og internetbruger. Du lærer også, hvordan du vælger den bedste tovejsoplader til din elbilmodel, kørevaner og budget.

Fordelene og udfordringerne ved tovejsopladning

To-vejs opladning har mange fordele for elbilejere, netoperatører og samfundet som helhed. Her er nogle af dem:

Backup strøm

Tovejsopladning kan give reservestrøm til dit hjem eller din virksomhed i tilfælde af strømafbrydelse eller en nødsituation. Du kan bruge EV-batteriet til at forsyne vigtige apparater og enheder, indtil nettet er genoprettet. Dette kan øge din modstandskraft og sikkerhed i krisetider.

Onlinetjenester

To-vejs opladning kan levere nettjenester såsom frekvensregulering, spændingskontrol, peak shaving, efterspørgselsrespons og yderligere tjenester. Du kan bruge dit elbils batteri til at balancere udbud og efterspørgsel af elektricitet på nettet og forhindre strømafbrydelser eller udsving. Dette kan øge nettets pålidelighed og stabilitet og reducere behovet for dyre og forurenende kraftværker.

Integration af vedvarende energi

Tovejs opladning kan lette integrationen af ​​vedvarende energikilder som sol og vind i nettet. Du kan bruge EV-batteriet til at opbevare overskydende vedvarende energi, når det er rigeligt og billigt, og frigive det, når det er knapt og dyrt. Dette kan øge andelen og værdien af ​​vedvarende energi på nettet og reducere drivhusgasemissioner og afhængighed af fossile brændstoffer. Tovejs opladning har dog også nogle udfordringer, der skal løses. Her er nogle af dem:

Kompatibilitet

Ikke alle elbiler og opladere er kompatible med tovejsopladning. Du skal have en EV-model, der understøtter tovejsopladning, en oplader, der kan håndtere tovejs strøm, og et stik, der kan kommunikere tovejssignaler. Du skal også have en smart måler og et smart grid, der kan muliggøre to-vejs transaktioner og tjenester.

Omkostninger

Tovejsopladning kan kræve yderligere hardware- og softwarekomponenter, som kan øge omkostningerne til det elektriske køretøj og opladeren. Du skal muligvis også betale installations-, vedligeholdelses- og abonnementsgebyrer for tovejstjenester. Du kan også blive udsat for yderligere skatter, tariffer eller regler, der kan påvirke rentabiliteten af ​​tovejs opkrævning.

Nedbrydning

Tovejsopladning kan øge nedbrydningen af ​​dit EV-batteri på grund af hyppigere og dybere cyklusser med opladning og afladning. Dette kan reducere levetiden og ydeevnen af ​​EV-batteriet og øge risikoen for fejl eller sikkerhedsproblemer. Du skal muligvis overvåge dit EV-batteris sundhed og tilstand og følge bedste praksis for at minimere nedbrydning.

De forskellige typer to-vejs opladning

Tovejs opladning kan klassificeres i tre hovedtyper, afhængigt af retningen og destinationen for det aktuelle flow. De er:

V2G

V2G står for køretøj-til-net og refererer til to-vejs opladning mellem en elbil og nettet. V2G giver en elbil mulighed for at sende elektricitet tilbage til nettet, når det er nødvendigt eller anmodet af netoperatøren eller energiselskabet. V2G kan tilbyde nettjenester såsom frekvensregulering, spændingskontrol, peak shaving, demand response og yderligere tjenester. V2G kan også muliggøre peer-to-peer energihandel mellem elbilejere og andre netværksbrugere.

Se ABB

V2H

V2H står for køretøj-til-hjem og refererer til tovejsopladning mellem en elbil og et hjem. V2H giver en EV mulighed for at sende strøm tilbage til et hjem, når det er nødvendigt eller anmodet af boligejeren eller hjemmets energistyringssystem. V2H kan levere reservestrøm til et hjem i tilfælde af strømafbrydelse eller en nødsituation. V2H kan også muliggøre selvforbrug af vedvarende energi genereret af et hjemmesolsystem eller et hjemmebatteri.

V2L

V2L står for vehicle-to-load og refererer til to-vejs opladning mellem en EV og en last. En belastning er enhver enhed eller apparat, der bruger elektricitet, såsom et køleskab, kaffemaskine, bærbar computer eller andet elektrisk køretøj. V2L giver en EV mulighed for at sende strøm til en belastning, når det er nødvendigt eller anmodet af brugeren eller enheden. V2L kan levere bærbar strøm til en last i tilfælde af manglende adgang til nettet eller en ladestation. V2L kan også muliggøre deling af elektricitet mellem elbiler eller andre belastninger.

Hyundai Ioniq 5 oplader elcykel

De forskellige typer af to-vejs opladere og stik

To-vejs opladere og stik er de enheder, der muliggør to-vejs opladning mellem en elbil og nettet, et hjem eller en last. Der er forskellige typer tovejsopladere og stik, der varierer efter region, standard og kompatibilitet. Her er nogle af de vigtigste to-vejs opladere og stik, der bruges i elbiler:

Tovejs AC-oplader - Dette er en tovejs oplader, der bruger vekselstrøm (AC) til at oplade og aflade et EV-batteri. AC tovejsopladere er normalt installeret i hjem eller på arbejdspladser og tilsluttet nettet eller et solcellesystem i hjemmet. AC tovejsopladere kan give niveau 1 eller niveau 2 opladning og afladning, afhængigt af udgangsspænding og strøm. AC tovejsopladere bruger det samme stik som envejsopladere, såsom J1772, Tesla eller Type 2.

DC to-vejs oplader - Dette er en to-vejs oplader, der bruger jævnstrøm (DC) til at oplade og aflade et elbils batteri. DC to-vejs opladere er normalt installeret på offentlige steder eller motorveje og forbundet til nettet eller en vedvarende energikilde. DC tovejsopladere kan give niveau 3 opladning og afladning, afhængigt af udgangsspænding og strøm. DC-tovejsopladere bruger andre stik end envejsopladere, såsom CCS eller CHAdeMO.

Indbygget to-vejs oplader - Dette er en to-vejs oplader, der er integreret i selve elbilen og bruger elbilens kraftelektronik til at omdanne AC til jævnstrøm og omvendt. Indbyggede tovejsopladere kan bruge enhver type stik til at oplade og aflade et EV-batteri, afhængigt af EV-modellens kompatibilitet. Indbyggede tovejsopladere kan give niveau 1, niveau 2 eller niveau 3 opladning og afladning, afhængigt af udgangsspænding og strøm. Indbyggede to-vejs opladere er mere bekvemme og fleksible end eksterne to-vejs opladere, men de kan også være dyrere og mere komplekse.

To-vejs opladning er en lovende teknologi, der har potentialet til at transformere elbilernes rolle i energisystemet. Efterhånden som flere elbiler anvender tovejsopladning, og flere tovejsopladere bliver tilgængelige og overkommelige, kan tovejsopladning blive mere udbredt og mainstream. Her er nogle af de fremtidige tendenser og udviklinger, der kan forme fremtiden for tovejsopladning:

Standardisering og interoperabilitet: En af hovedudfordringerne ved tovejsopladning er manglen på standardisering og interoperabilitet mellem forskellige elbilmodeller, opladere, stik og netværk. Dette kan begrænse kompatibiliteten og funktionaliteten af ​​to-vejs opladning og skabe barrierer for brug og implementering. Der arbejdes dog på at udvikle og harmonisere standarder og protokoller for to-vejs opladning, der kan muliggøre problemfri og sikker kommunikation og koordinering mellem forskellige aktører og enheder. For eksempel arbejder Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) og Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC) på en global standard for tovejsopladning kaldet ISO 15118, som definerer kommunikationsgrænsefladen mellem elektriske køretøjer og opladere.

Regulering og incitamenter: En anden udfordring med to-vejs opkrævning er manglen på regulering og incitamenter, der kan understøtte udvikling og implementering. Tovejs opkrævning kan støde på juridiske, lovgivningsmæssige eller kontraktmæssige hindringer, der kan forhindre eller afskrække elbilejere fra at deltage i tovejstjenester eller transaktioner. Ejere af elbiler kan f.eks. stå over for yderligere skatter, tariffer eller gebyrer for at sende elektricitet tilbage til nettet eller et hjem, eller de får muligvis ikke lov eller kompensation for at gøre det. Der arbejdes dog på at skabe og reformere retningslinjer og regler, der kan muliggøre og tilskynde til tovejsafgifter. For eksempel har nogle lande og stater indført nettomålings- eller feed-in-tariffer, der giver elbilejere mulighed for at sælge overskydende elektricitet tilbage til nettet eller et hjem til en favorabel pris.

Innovation og integration: En tredje udfordring med to-vejs opladning er behovet for innovation og integration, der kan forbedre ydeevne og værdi. Tovejs opladning kan kræve nye teknologier og løsninger, der kan forbedre effektiviteten, pålideligheden og sikkerheden. Ejere af elbiler kan for eksempel have brug for smarte målere og smarte net, der kan overvåge og styre tovejs strømflow og tjenester, eller de kan have brug for avancerede batteristyringssystemer, der kan optimere tovejs opladning og minimere nedbrydning. Desuden kan tovejs opladning kræve nye forretningsmodeller og platforme, der kan integrere det med andre energikilder og tjenester. For eksempel kan elbilejere bruge blockchain eller kunstig intelligens til at muliggøre handel med samme energi eller aggregering med andre elbiler eller ladninger.

Mest solgte elbiler globalt

Nedenfor finder du de 10 bedst sælgende EV-modeller i verden. Klik på navnet for fuld info.