Sist endret: 2. feb. 2024

Kameraer

Kameraer er en viktig komponent i ADAS-teknologier, siden de spiller en avgjørende rolle i å gi sanntidsinformasjon om miljøet rundt kjøretøyet.

Det finnes flere typer kameraer som brukes i ADAS. Den vanligste

Forovervendte kameraer

Disse er vanligvis montert på frontruten eller dashbordet på kjøretøyet og er designet for å ta bilder og video av veien foran.

Mercedes EQS Stereo Vision-kameraer

De brukes i funksjoner som f.eks

Bakovervendte kameraer

Disse er montert bak på kjøretøyet og gir sjåførene oversikt over hva som er bak kjøretøyet. De brukes i funksjoner som backup-kameraer og varsling for kryssende trafikk bak.

Reservekamera

Sidekameraer

Disse er montert på sidene av kjøretøyet og gir førere utsikt til blindsoner. De brukes i funksjoner som blindsoneovervåking.

Sidekamera

Interiørkameraer

Disse er vanligvis montert i taket på kjøretøyet og brukes i funksjoner som førerovervåking og døsighetsdeteksjon.

Kameraene som brukes i ADAS er vanligvis høyoppløselige og bruker avanserte bildebehandlingsalgoritmer for å analysere dataene de fanger. Kameraene kan for eksempel bruke objektgjenkjenningsalgoritmer for å identifisere fotgjengere, kjøretøy og andre objekter på veien. De kan også bruke dybdeføling for nøyaktig å bestemme avstanden mellom kjøretøyet og andre objekter.

Samlet sett spiller kameraer en kritisk rolle i ADAS-teknologier, og gir sjåførene sanntidsinformasjon om miljøet rundt kjøretøyet. De er en viktig komponent i mange ADAS-funksjoner og vil fortsette å spille en viktig rolle i utviklingen av helt autonome kjøresystemer.

Videoskjemaet under Veoneer viser noen eksempler på kamerabruk i biler.

Mest solgte elbiler globalt

Nedenfor finner du de 10 mest solgte EV-modellene i verden. Klikk på navnet for full info.