Sist endret: 2. feb. 2024

Motorkjøling

Kjøling er et viktig aspekt ved elektrisk motordesign i elektriske kjøretøy (EV) for å sikre optimal ytelse, effektivitet og pålitelighet.

Elektriske motorer genererer varme under drift på grunn av motstanden i motorviklingene, tap i motorens magnetiske kjerne og andre faktorer. Hvis varmen ikke håndteres riktig, kan det føre til redusert motorytelse, økt energiforbruk og til og med motorfeil.

Det er flere metoder som brukes for å kjøle elektriske motorer i elbiler. La oss ta en titt på noen av de vanlige teknikkene:

Luftkjøling: Ved luftkjøling kjøles motoren av luft som strømmer over motorhuset. Dette kan oppnås gjennom naturlig konveksjon, hvor motoren utsettes for omgivelsesluft, eller tvungen konveksjon, hvor en vifte eller blåser brukes til å sirkulere luft over motoren. Luftkjøling er relativt enkelt og kostnadseffektivt, men det er kanskje ikke tilstrekkelig for bruk med høy effekt eller høy temperatur.

Væskekjøling: Væskekjøling innebærer å sirkulere en kjølevæske, for eksempel vann eller en blanding av vann og glykol, gjennom kanaler eller passasjer i motoren for å absorbere og overføre varme. Væskekjøling er mer effektiv enn luftkjøling når det gjelder å fjerne varme fra motoren, og det muliggjør presis temperaturkontroll. Det krever imidlertid tilleggskomponenter som radiator, pumpe og slanger, noe som kan øke kompleksiteten og kostnadene til motorsystemet.

Direkte kjøling vs. indirekte kjøling: Ved direkte kjøling er kjølevæsken i direkte kontakt med motorviklingene eller andre varmegenererende komponenter, mens ved indirekte kjøling absorberer kjølevæsken varme fra motoren gjennom en separat varmeveksler.

Direkte kjøling kan gi mer effektiv varmeoverføring, men kan kreve nøye designbetraktninger for å forhindre kjølevæskeforurensning. Indirekte kjøling kan gi større fleksibilitet i motordesign og redusere risikoen for kjølevæskeforurensning, men kan ha lavere varmeoverføringseffektivitet.

Valget av kjølemetode avhenger av ulike faktorer, slik som kraft- og temperaturkravene til motoren, driftsmiljøet og kostnadshensyn. Riktig kjøling er avgjørende for å opprettholde ytelsen, effektiviteten og påliteligheten til elektriske motorer i elbiler, og det er et viktig aspekt ved motordesign og integrering i elektriske kjøretøy.

Mest solgte elbiler globalt

Nedenfor finner du de 10 mest solgte EV-modellene i verden. Klikk på navnet for full info.